Implicare_in_educatie1
implicare_in_educatie2

În colaborare cu Thematic Networks şi Higher Educational Institutions, BEST oferă studenţilor din universităţile tehnice oportunitatea de a-şi exprima opiniile despre European Engineering Education (EEE). Noi considerăm că studenţii au o influenţă esenţială asupra propriei educaţii, prin urmare, BEST transmite opiniile studenţilor către responsabilii EEE.

Comitetul educaţional al BEST oferă în fiecare an studenţilor oportunitatea de a-şi exprima opinia despre temele furnizate de EEE prin intermediul chestionarelor, dar şi aducându-i faţă în faţă la evenimentele numite Events on Education (EoEs).

Prin participarea la conferinţele din cadrul Higher Education, organizaţia BEST are avantajul de a lucra cu specialişti în problemele legate de educaţie, dar şi de a prezenta rezultatele acestor evenimente pentru educaţie. Anul acesta s-au dezbătut subiecte legate de competiţiile inginereşti organizate de BEST, interdisciplinaritate, mobilitate virtuală şi angajabilitate.

În decursul acestui an, BEST a cooperat cu instituţiile educaţionale EUROEAST şi PROVIP. Prin intermediul social media, BEST a promovat mobilitatea programelor oferite de EUROEAST. Prin colaborare cu PROVIP, membrii comitetului educaţional au luat parte la întâlnirile cu partenerii pentru a exprima punctul de vedere al studenţilor pe tema mobilităţii virtuale. În plus, comitetul educaţional a colaborat cu aceştia în cadrul unui eveniment pentru educaţie (EoE) organizat în Timişoara.

Events on Education

Pe lângă cursuri şi competiţii inginereşti, BEST organizează, de asemenea, evenimente pentru educaţie (EoE). Acestea sunt de fapt seminarii care durează aproximativ 6 zile, adună peste 25 de studenţi de diferite naţionalităţi şi se axează pe evaluarea şi contribuţia adusă dezvoltării învăţământului superior ingineresc din Europa. În cadrul acestor evenimente, studenţii capătă noi cunoştinţe şi îşi pot exprima opiniile în legătură cu ultimele noutăţi în ceea ce priveşte European Engineering Education (EEE).

Există 2 tipuri de EoE: BEST Symposium on Education, care reuneşte studenţi şi reprezentanţi academici şi BEST Academics and Companies forum, care pe lângă studenţi şi academicieni, cuprinde şi reprezentanţi ai industriei. În timpul unui EoE, participanţii fac schimb de opinii şi experienţe prin intermediul discuţiilor, workshop-urilor şi al studiilor de caz.

În vara anului 2013, trei astfel de evenimente au fost organizate în Europa, iar fiecare a dezbătut câte un subiect diferit. „Next station, sustainable education” organizat de BEST Madrid, a fost evenimentul care i-a urmat simpozionului organizat de către BEST Viena în 2012. Scopul principal al acestui eveniment a fost de a discuta efectul EEE asupra dezvoltării durabile, precum şi de a pune la punct idei de proiecte ce vor fi realizate în viitor de către studenţii din universităţile tehnice.

“Bringing education and entrepreneurship under students’ scope”, organizat de către BEST Timişoara, a tratat teme de mobilitate virtuală şi antreprenoriat. Obiectivul principal al acestui eveniment a fost de a-i familiariza pe studenţi cu subiectul internship-urilor virtuale şi de a aduna ideile acestora pentru PROVIP, unul dintre partenerii BEST.

“EdYOUcation – Raise your hand, make a change”, organizat de către BEST Aveiro, a reunit studenţi locali şi internaţionali care au discutat despre acreditarea şi atractivitatea EEE. La acest eveniment, printre alţi stakeholderi ai EEE, Atract, un proiect european despre învăţământul ingineresc, şi-au prezentat ideile şi au adunat informaţii despre menţinerea studenţilor în învăţământul superior.

Pentru a ajunge la rezultatele dorite, atmosfera tinde să fie mai informală decât într-o sală de lectură, ceea ce încurajează studenţii să îşi împărtăşească opiniile. Este foarte important pentru ca noi să stabilim o legătură între partenerii noştri şi să găsim o soluţie la provocările de zi cu zi.