fbpx
Selectează o Pagină

Ce sunt cursurile BEST?

Una dintre activităţile complementare oferite de BEST studenţilor sunt Cursurile de sezon. Acestea, organizate de 95 de Grupuri Locale BEST din toată Europa oferă studenţilor oportunitatea de a îmbina cursurile academice cu formele alternative de educaţie. În plus, datorită activităţilor sociale şi culturale pe care cursurile le oferă, studenţii se vor integra într-un mediu multicultural şi de asemenea pot lega prietenii minunate. Anual, peste 2.000 de studenţi participă la Cursurile BEST.

European BEST Engineering Competition

Proiectul European BEST Engineering Competition (EBEC) este cea mai mare competiţie în timp real organizată de studenţi europeni. Acesta aduce împreună cele mai de succes companii în domeniu, universităţi şi studenţi în cadrul unui eveniment competitiv în care participanţii prezintă şi dezvoltă anumite abilităţi, nu doar practicând cunoştinţele teoretice acumulate, dar şi dezvoltându-şi rolul de membru în societatea Europeană din care face parte, abordând probleme reale. În anii trecuţi, EBEC a fost o competiţie de succes datorită durabilităţii şi standardelor ridicate. Pornind ca o iniţiativă în 2008, proiectul a atins o poziţie înaltă printre serviciile pe care BEST le oferă studenţilor în tehnologie.
Proiectul EBEC serveşte drept o platformă pentru studenţii universităţilor tehnice şi este organizat în mod voluntar de membrii BEST care de asemenea sunt studenţi ai Universităţilor Tehnice Europene unde BEST este prezentă. Proiectul se străduieşte să atragă cât mai mulţi stakeholders şi să permită mai multă interacţiune între aceştia astfel încât viitorii ingineri – cetăţeni ai Europei – să beneficieze cât mai mult.
Proiectul EBEC beneficiază de două categorii competiţionale:

  • Case Study
  • Team Design

Proiectul EBEC își dă startul printr-o rundă locală a competiţiei în toate Grupurile Locale BEST participante; câştigătorii rundelor locale sunt invitaţi în rundele naţionale sau regionale. Câştigătorii acestor runde secundare se califică pentru EBEC Final unde concurează pentru titlul de „BEST Engineers of Europe”.

BEST Training Week

BEST Training Week este un eveniment educaṭional organizat de BEST Braṣov pentru studenṭii din Universitatea “Transilvania”.

Evenimentul constă într-o sesiune de traininguri gratuite, majoritatea axate pe latura de soft skills a viitorilor absolvenṭi ṣi este menit să ajute la dezvoltarea ṣi pregătirea personală a acestora, în vederea iniṭierii lor într-o carieră de succes.

BEST Training Week promite să devină unul dintre evenimentele majore ce promovează educația complementară, atât la nivel local cât și la nivel național.

Pentru îndeplinirea scopului său, evenimentul întruneṣte traineri specializaṭi din diferite colṭuri ale ṭării ṣi ale lumii, doritori de a-și împărtăṣi cunoṣtinṭele cu cei care vor lua parte la seria de traininguri.

BTW are în vedere:

  • dezvoltarea personală a studenților
  • educația complementară
  • adaptabilitatea la nevoile societății actuale
  • deschiderea către companiile care vor susține traininguri – pentru studenți
  • opțiunea de a-și selecta participanții – pentru companii